Circulair Grondstoffencluster Zuid-Holland

Opdrachtgever: Bouwcampus & de Verstedelijkingsalliantie

Voor 2040 dienen er 230.000 woningen te worden gerealiseerd in de Zuidelijke Randstad. Deze opgave vraagt jaarlijks om enorme hoeveelheden bouwmaterialen, zoals beton en asfalt. Tegelijkertijd ligt er een doelstelling om in 2050 100% circulair te zijn. Daarom is het van belang dat de woningen zoveel mogelijk gebouwd worden met materialen met een zo laag mogelijke Milieu Kosten Indicator (MKI). 

Naar een Circulair Grondstoffen Cluster

Het koppelen van de circulaire transitieopgaven en de woningbouwopgave kan de opgaven versnellen en versterken. Het creëren van een Circulair Grondstoffen Cluster (CGC) waarin grondstoffen op een circulaire manier verwerkt, ontwikkeld en ingezet worden kan mogelijk een belangrijke rol vervullen. Daarnaast biedt een CGC kansen voor experimentatie en innovatie. Dit kan in de vorm van het hoogwaardig verwerken van materialen uit de Urban Mine, afkomstig uit bouw, sloop en renovatie afval. Alsmede door ontwikkelingen en innovatie in de sectoren beton, asfalt en afval industrieel te faciliteren. 

Samenwerking New Economy en Stec Groep

New Economy en Stec Groep hebben in opdracht van de Bouwcampus en de Verstelijkingsalliantie een eerste versie van een ruimtelijk en economisch model ontwikkeld. Het model helpt om strategisch na te denken over de locatie voor toekomstige productiecapaciteit in de regio. Dit om circulaire en industriële symbiose te realiseren in de vorm van een CGC. Er zijn drie verschillende toekomstperspectieven bekeken, oplopend op het gebied van duurzaamheidsambities. Deze zijn gebaseerd op o.a. nationale doelstellingen zoals het klimaatakkoord, grondstoffenakkoord, betonakkoord en transitieagenda circulaire bouweconomie. De perspectieven kunnen door de overheid en andere partijen gestimuleerd worden door een lage MKI in aanbestedingen te verlangen.

Download hier het volledige rapport

Vragen over dit project? Neem vooral contact met ons op!

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven