Climate Action Plan

Visievorming voor kansrijke klimaatoplossingen, geïnspireerd op Drawdown


Krijg als regio inzicht in de reductie- en het vastlegging potentieel van broeikasgassen in de verschillende sectoren. Ontdek welke klimaatoplossingen nu schaalbaar en rendabel geimplementeerd kunnen worden met het Climate Action Plan.

Geinspireerd op Drawdown wordt in kaart gebracht welke klimaatoplossingen tot de beoogde emissiereductie en -opslag leiden, in relatie tot de gestelde doelen en welke stappen gezet kunnen worden om tot een regionale visie en actieplan te komen.

Een regionaal Climate Action Plan is een verkenning voor een regio, gestoeld op de principes van Drawdown. In regionale context kan het inzichtelijk maken hoe de klimaat potentie van verschillende sectoren zich verhouden tot elkaar en bij kunnen dragen aan de Nederlandse 49% CO2-eq. reductie doelstellingen (én de Europese 55% CO2-eq. reductie doelstellingen).

Van reductie naar regeneratie

Het wordt inzichtelijk dat er meer kan dan ‘minder slecht’. Met natuurlijke klimaatoplossingen worden de mogelijkheden voor natuurlijke vastlegging van broeikasgassen (bio sequestratie, negatieve emissies) groot. Zo kan de provincie naar een klimaatpositieve (regeneratieve) toekomst toewerken.

Wat is Drawdown?

Drawdown is het punt in de toekomst waarop broeikasgasemmissies in de atmosfeer in plaats van stijgen, zullen gaan dalen door de implementatie van een brede set aan klimaatoplossingen.

De route

De route

1

Emissies in kaart

In kaart brengen van de emissies van landbouw en landgebruik, energie, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie.

2

Regionalisering oplossingen

Selectie van relevante klimaatoplossingen oplossingen in relatie tot de emissies en kwantificering van jaarlijkse reductie- en vastleggingspotentie.

3

Scenario’s

In kaart brengen van verschillende reductie en vastlegging scenario’s per oplossing en sector.

4

Publiek

De inzichten worden vertaald naar een interactieve omgeving welke zich goed leent als communicatiemiddel en als ondersteuning om een gezamenlijke klimaatstrategie te vormen.

Succesverhalen

Recente reststromenanalyses voor bedrijventerreinen

Systemic representation of the Dura Vermeer Case

Dura Vermeer en CSRD

CSRD compliant dankzij onze Methodiek CO2

JOYinCARE productontwikkeling

Van LCA naar duurzame inkoop en productie

Resultaat

Praktische ondersteuning die aansluit bij de behoeftes van jouw organisatie. Inzichten om economisch voordeel te behalen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan het ecosysteem.

 • Inzicht huidige CO2-impact van de gehele bedrijfsvoering
 • Concrete nieuwe kansen CO2 reductie
 • Handvatten strategiebepaling

Verder dan

Enkel CO2-impact?

Vul deze nulmeting aan met een impactanalyse op gezondheid, schaarste, toxiciteit en ecokosten en wees zodoende voorbereid op actuele wet- en regelgeving.

 • Analyse impact ecosystemen, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, land- en watergebruik, sociaal
 • Analyse kritische/conflict/schaarste materialen
 • Verkenning ecokosten
 • Benchmarking: SDG’s, B-Corps, bouwstandaarden (MKI/MPG/EPD)

Relevante diensten

icon illustrating the search for a climate action plan

Circulair.biz

Kansrijkheid van het beter benutten van reststromen op bedrijventerreinen

icon illustrating a global network

Programma Maker

Complexe doelen verwezenlijken samen met New Economy’s kwartiermakers

icon illustration the search for regenerative transformation opportunities

Transformation Opportunities

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een heldere visie

Zet nu de eerste stap

   nl_NLDutch
   Scroll naar boven