Circulair.biz

Bedrijventerreinen reststromen scans


In heel Nederland zitten bedrijventerreinen waar veel waardevolle grondstoffen verloren gaan. Bedrijventerreinen spelen met 60% van het Nederlands grondstoffenverbruik een sleutelrol in de transitie naar een toekomstbestendige en circulaire regio. Wat kunnen provincie, omgevingsdiensten, en gemeenten doen met deze enorme pool aan grondstoffen?

Er is behoefte aan inzicht, nu met name in de waarde en kansrijkheid van het beter benutten van reststromen door bedrijven. Bedrijven spelen namelijk een essentiële rol in de transitie naar een circulaire economie. Door inzicht te krijgen in de waarde van reststromen voorziet Circulair.Biz bedrijven van waardevolle informatie en stimuleren bedrijven om in actie te komen. Tegelijkertijd krijgen provincie, omgevingsdiensten en gemeenten hiermee meer grip op de reststromen die op bedrijventerreinen rondgaan en potentiële lokale businesscases door het sluiten van kringlopen. De website Circulair.biz is in het leven geroepen uit de noodzaak om een oplossing te bieden aan bedrijven en de zowel ecologische als economische potentie uit reststromen te benutten. Met een programmatische aanpak brengt New Economy in samenwerking met Stec Groep de potentie voor meer circulair ondernemen in kaart op bedrijventerreinen. De inzichten in reststromen, circulaire kansen die daaruit voortkomen en de factsheets worden openbaar gepresenteerd via het door ons ontwikkelde platform Circulair.Biz.

Kansen benutten op een bedrijventerrein

Na het in kaart brengen van, wordt aan provincie, gemeenten en omgevingsdiensten gericht geadviseerd voor een effectief programma gericht op het verminderen van afvalstromen. Daarbij wordt er nadrukkelijk onderzocht welke programma’s al actief zijn en versterkt kunnen worden door het onderbouwen met informatie. Bovenstaande aanpak biedt inzicht in kansrijke circulaire businesscases (stroom-kans-combinaties) op het schaalniveau van het bedrijventerrein en waar mogelijk op sectorniveau of reststroom, aangevuld met onderbouwde indicatie van de impact op milieu, vervoersstromen en terugverdientijd. Circulaire businesscases kunnen gaan om bijvoorbeeld oplossingen als het organiseren van CIRCO tracks, circulair inkopen, vermijden van afval- en reststromen, hoogwaardiger hergebruik of recycling, bundeling van logistieke processen en centrale inzameling.

De route

De route

1

Kick-off

Aansluitend op jouw organisatie, verkennen we de behoeftes om maximaal resultaat te behalen.

2

Cijfers

Impact analyse op basis van data inventarisatie en analyse.

3

Kansen

Resultaten van de impact analyse en aanzet tot bepalen van doelen, KPI’s en opzetten paden naar reductie.

4

Strategie

New Economy biedt de handvatten om de kansen te implementeren en direct resultaat te behalen.

Succesverhalen

Recente reststromenanalyses voor bedrijventerreinen

Systemic representation of the Dura Vermeer Case

Dura Vermeer en CSRD

CSRD compliant dankzij onze Methodiek CO2

JOYinCARE productontwikkeling

Van LCA naar duurzame inkoop en productie

Resultaat

Praktische ondersteuning die aansluit bij de behoeftes van jouw organisatie. Inzichten om economisch voordeel te behalen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan het ecosysteem.

 • Inzicht huidige CO2-impact van de gehele bedrijfsvoering
 • Concrete nieuwe kansen CO2 reductie
 • Handvatten strategiebepaling

Verder dan

Enkel CO2-impact?

Vul deze nulmeting aan met een impactanalyse op gezondheid, schaarste, toxiciteit en ecokosten en wees zodoende voorbereid op actuele wet- en regelgeving.

 • Analyse impact ecosystemen, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, land- en watergebruik, sociaal
 • Analyse kritische/conflict/schaarste materialen
 • Verkenning ecokosten
 • Benchmarking: SDG’s, B-Corps, bouwstandaarden (MKI/MPG/EPD)

Relevante diensten

icon illustrating lookign for climate solutions

Climate Action (ReCAP)

Visievorming voor regionale kansrijke klimaatoplossingen

icon illustrating a global network

Programma Maker

Complexe doelen verwezenlijken samen met New Economy’s kwartiermakers

icon illustration the search for regenerative transformation opportunities

Transformation Opportunities

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een heldere visie

Zet nu de eerste stap

   nl_NLDutch
   Scroll naar boven