Circulaire businesscases in de MRA voor bouw en sloop

Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam

Voor de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) heeft New Economy in samenwerking met Metabolic in 2018 een inventarisatie gemaakt van de kansen van ‘urban mining’ van reststromen in Bouw & Sloop en E-waste en manieren om deze reststromen hoogwaardig te benutten. Hieruit is een economisch perspectief van €688 miljoen in de Bouw & Sloop en €144 miljoen in E-waste op jaarbasis naar voren gekomen. New Economy en Metabolic hebben een database met de meest kansrijke substromen uit beide ketens ontwikkeld, zoals vrijkomend hout, isolatiemateriaal of printplaten en de daarin opgeslagen materialen. Op basis daarvan zijn vervolgens concrete en kansrijke business cases geformuleerd en een rekenmodel opgesteld welke vervolgens openbaar is gemaakt. Dit samen geeft een goed overzicht van de potentie voor het hoogwaardig benutten van reststromen uit Bouw & Sloop en E-waste. Beide rapporten zijn hier te raadplegen.

Pepijn Duijvestein, directeur van New Economy: “Het is belangrijk om te weten met welke stromen we nieuwe haalbare verdienmodellen kunnen creëren en zo bijdragen aan de doelstelling van de MRA om uit te groeien tot één van de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa. Samen met ondernemers van binnen en buiten de regio hebben we doorgerekend welke oplossingen en technologie geschikt zijn om verschillende reststromen uit de bouw en e-waste keten te verwaarden. Dit is een essentiële en concrete volgende stap voor het opschalen van de circulaire economie in de MRA.”

Gerard Roemers (Metabolic): “Met de openbare database is de waarde die opgeslagen ligt in de gebouwde omgeving voor iedereen zichtbaar. Het potentieel voor waardebehoud is helder! De data toont aan dat financiële waardecreatie en het behalen van de doelstellingen uit het Nationaal grondstoffenakkoord én Parijs goed te verenigen zijn!”

Jolein Baidenmann (MetropoolregioAmsterdam): “Voor overheden is het heel belangrijk om te weten waar belemmeringen liggen voor bedrijven, zodat ze die belemmeringen kunnen wegnemen, waar mogelijk. Want dat is een belangrijk doel in de MRA: circulaire bedrijvigheid mogelijk maken en hergebruik van materialen stimuleren.”

Lees hier meer over alle ontwikkelingen binnen de MRA.

Rekenmodel Bouw: vervuilende fracties

Rekenmodel Bouw: van hout weer hout maken

Rekenmodel Bouw: isolatie hoogwaardig hergebruiken

Rekenmodel Bouw: gips

Vragen over dit project? Neem vooral contact met ons op!

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven