Publicaties

Rapporten, rekenmodellen, kansenkaarten

New Economy gelooft in de kracht van het openbaar beschikbaar maken van kennis en informatie. Bekijk de veelzijdige publicaties, van ontwikkelde rapporten tot rekenmodellen, en van kansenkaarten tot factsheets hier.

Bouw

ruimtelijk en economisch model voor een Circulair Grondstoffen Cluster

Er is een grote woningbouwopgave in de Zuidelijke Randstad. Voor 2040 dienen er 230.000 woningen te worden gerealiseerd. Middels een verkenning is een ruimtelijk en economisch model ontwikkeld dat helpt om strategisch na te denken over de locatie voor toekomstig productiecapaciteit in de regio om circulaire en industriële symbiose te realiseren in de vorm van een Circulair Grondstoffen Cluster (CGC).

Lees hier de volledige verkenning.

Opdrachtgever
Verstedelijkingsalliantie
Bouwcampus

Projectpartner
Stec Groep

Circulaire businesscases in de MRA voor bouw- en sloopafval

Er is veel potentie in de Metropoolregio Amsterdam voor nieuwe circulaire verdienmodellen en het verwaarden van secundaire grondstoffen: jaarlijk circa €688 miljoen. Met dit onderzoek en bijbehorende ketenbrede rekenmodellen voor kansrijke substromen is die potentie zichtbaar gemaakt en vertaald naar concrete businesscases. 
Lees hier meer over dit project.

Publicatie businesscases in de MRA bouw & sloop afval
Rekenmodel ‘Scheiden fracties’
Rekenmodel ‘Hout’
Rekenmodel ‘Isolatie’
Rekenmodel ‘Gips’
Onderliggende database 

Opdrachtgever
Metropoolregio Amsterdam

Projectpartner
Metabolic

Consumentenproducten

Kansenkaart Veerkrachtig Veere

Recreatie en toerisme zitten in het DNA van Gemeente Veere, de bewoners en ondernemers. Om de veerkracht, leefbaarheid en duurzaamheid van het gebied te vergroten zijn 36 concrete kansen uitgewerkt in een kansenkaart. Deze kansen dragen direct bij aan meer lokale werkgelegenheid, biodiversiteit, beter waterbeheer en beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Lees hier meer over dit project.

Bezoek hier de kansenkaart voor een veerkrachtig, leefbaar en duurzaam Veere.

Opdrachtgever
Gemeente Veere

Circulaire business cases in de MRA voor e-waste

Er is veel potentiële waarde opgeslagen in de Metropoolregio Amsterdam en jaarlijks komt er veel beschikbaar: circa €144 miljoen aan e-waste. Voor vijf materiaalstromen die een grote potentiële financiële waarde en mogelijke reductie van milieuimpact vertegenwoordigen, zijn samen met het bedrijfsleven concrete businesscases verkend voor inzameling, recycling, en hergebruik.

Publicatie businesscases in de MRA: e-waste 
Onderliggende database

Opdrachtgever
Metropoolregio Amsterdam

Projectpartner
Metabolic

Maakindustrie

Factsheets circulaire maakindustrie Overijssel

Wat is de impact van het circulair realiseren van een aantal veelvoorkomende producten uit de Overijsselse maakindustrie? De ontwikkelde factsheets geven op materiaal, component en productniveau inzicht in de factoren die van invloed zijn, zoals risico op leveringszekerheid en milieu impact en illustreren tevens wat de kansen zijn. Lees hier meer over dit project.

Zoutstrooier (bijbehorende database)
USP systemen (bijbehorende database)
Industriële foodprocessors (bijbehorende database)
CNC systemen (bijbehorende database)
High-Tech Radarsystemen (bijbehorende database)
Kunststof transportmaterialen (bijbehorende database)
Tapijt (bijbehorende database)
Houten kozijnen (bijbehorende database)
HSB (bijbehorende database)

Opdrachtgever
Provincie Overijssel

Overig

Analysemodel Circulaire Business

Dit model geeft inzicht in het economische potentieel van circulaire business voor een bedrijf. Het maakt inzichtelijk welk waardeverlies er bestaat in de huidige waardeketen en toont het bijbehorende businesspotentieel. Vier ingevulde templates laten de businesspotentie zien voor de sectoren maakindustire, bouw, consumentengoederen en kunststoffen.

Analysemodel Circulaire Business Maakindustrie
Analysemodel Circulaire Business Bouw
Analysemodel Circulaire Business Consumentengoederen
Analysemodel Circulaire Business Kunststoffen
Handleiding analysemodel circulaire business
Webinar Analysemodel circulaire business

Opdrachtgever
CIRCO

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven