Product Footprint

Krijg inzicht in de milieueffecten van producten en diensten gedurende hun gehele levenscyclus.


Een Product Footprint, ook wel Levenscyclusanalyse (LCA), is een gestructureerde en systematische benadering om de milieueffecten van een product, dienst, proces of activiteit gedurende de volledige levenscyclus te evalueren. Inzichten uit de LCA vormen de sleutel tot het identificeren van duurzaamheidskansen en het verminderen van negatieve impact, wat steeds belangrijker wordt voor klanten, investeerders en regelgevende instanties.

Een LCA voor specifieke producten en diensten helpt jouw organisatie om weloverwogen beslissingen te nemen voor een duurzamere productontwikkeling. Het biedt inzicht in de CO2 footprint, de milieu-impact en de ecokosten van producten en diensten.

Het doel van een Product Footprint

Met deze waardevolle gegevens kun je de meest milieuvriendelijke ontwerp- en productiemethoden kiezen, waardoor de ecologische voetafdruk kan verkleinen en de concurrentiepositie kan versterken. Bovendien kan een LCA ondersteunen bij het voldoen aan steeds strengere regelgeving en duurzaamheidsnormen, waardoor jouw organisatie zich kan onderscheiden als maatschappelijk verantwoorde speler.

Life Cycle Assessment

Relevante onderwerpen voor een LCA zijn:

 • Product Environmental Footprint (PEF)
 • Environmental Product Declaration (EPD)
 • Milieu Kosten Indicator (MKI)
 • MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
 • Ecokosten
 • CO₂-footprint

De route

1

Cijfers

Impact analyse op basis van data inventarisatie en analyse.

2

Kansen

Door te identificeren wat de belangrijkste knoppen zijn om aan te draaien om de beoogde duurzame ambities te realiseren.

3

Substituten

Resultaten van de impact analyse en aanzet tot bepalen van doelen, KPI’s en opzetten paden naar reductie.

4

Implementatie

Krijg handvatten om de kansen te implementeren.

CO2 footprint

Meet de totale hoeveelheid CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door een specifiek product, proces of organisatie.

Met een CO2 footprint kan jouw organisatie de milieu-impact van een specifiek product beter begrijpen en gerichte acties ondernemen om de CO2 uitstoot te verminderen.

ECOKOSTEN

Ecokosten is een meetinstrument dat de verborgen kosten van milieu-impact en ecologische schade in kaart brengt.

Het helpt bedrijven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, hulpbronnen efficiënter te benutten en negatieve milieu-effecten te verminderen.

EPD

Environmental Product Declaration

Een EPD biedt inzicht in de milieuprestaties van een product op basis van gegevens verzameld uit een levenscyclusanalyse, waaronder grondstoffenwinning, productie, distributie, gebruik en verwijdering.

PEF

Product Environmental Footprint

Diepgaand inzicht in de milieu-impact van producten gedurende hun hele levenscyclus voor weloverwogen duurzame beslissingen van een product, inclusief de grondstoffenwinning, productie, distributie, gebruik en uiteindelijke verwijdering.

MKI

Milieu Kosten Indicator

Een meetinstrument dat de milieukosten van een bouwproject of gebouw in kaart brengt.

Het MKI houdt rekening met de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus, inclusief materiaalkeuze, bouw, gebruik en sloop.

MPG

Milieu Prestatie Gebouwen

Een bepalingsmethode die de milieueffecten van de materiaalkeuzes van een gebouw in kaart brengt.

Het is een belangrijk instrument om duurzaam bouwen te stimuleren en de milieu-impact van gebouwen te verminderen.

Succesverhalen

Verken hoe New Economy andere organisaties heeft geholpen om impact te maken.

productieproces van de tilbanden bij joyincare

JOYinCARE Productontwikkeling

Innovatiekansen in kaart gebracht voor de zorg om op lange termijn CO2 te besparen.

A truck of wesselink isolatie parked at working location

Wesselink Isolatie

Door middel van een inzicht in gebruik van materialen een visie voor CO2 reductie gerealiseerd.

Relevante diensten

icon illustrating co2 footprint

Nulmeting Footprint

Krijg inzicht in de CO2 uitstoot, circulairiteit en ecokosten voor een toekomstbestendigbedrijf.

icon illustrating compliance

Nulmeting Compliance

Zorg dat jouw organisatie klaar is voor toekomstige wet- en regelgeving zoals de CSRD.

icon illustrating person achieving goal on the top of a hill

Strategie en Actieplan

Zet de eerste stap richting een duurzame bedrijfvoering met een heldere actie agenda.

Zet nu de eerste stap

   nl_NLDutch
   Scroll naar boven