CSRD-compliance: best practice case met Dura Vermeer.

“Klaar voor Net Zero”

Waarom een toekomstbestendige Net Zero Strategie?

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging, waarin steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de koers van ondernemingen en zien wij als een voorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf.

De wereld om ons heen ondergaat momenteel een snelle transformatie als gevolg van de exponentiële groei van duurzame technologieën zoals zonne- en windenergie, evenals innovatieve biobased materialen. Een toekomstbestendige strategie is van belang om in dit speelveld koers te kunnen bepalen, in te spelen op veranderende kosten en opbrengsten, en hoog noodzakelijke impact op het klimaat te reduceren.

Opdrachtgever: Dura Vermeer Samenwerkingspartner: 2Impact De vraag: Het in kaart brengen van scope 1, 2 en 3, en de klimaatimpact homogeniseren voor de verschillende dochterbedrijven binnen de holding. Meest opmerkelijke resultaat: Dura Vermeer heeft meer dan duizenden onderaannemers en leveranciers, hiervan zijn de producten en diensten en bijbehorende impact op het klimaat in kaart gebracht. Dit verschilt van kozijnen voor gebouwen tot en met geleiderails voor het Nederlandse treinnetwerk. Relevante Services: Nulmeting Compliance

Het investeren in duurzaamheid en net zero doelstellingen helpt het bedrijf om concurrerend te blijven in een snel evoluerende markt. Hierbij zijn wet- en regelgeving een stimulans om deze transitie te initiëren, als voorbeeld daarvan de komende CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Veel organisaties zien het als een uitdaging om compliant te zijn aan dit nieuwe rapportage kader.
Voor Dura Vermeer Groep hebben 2Impact en New Economy de handen ineengeslagen om dit familiebedrijf voor te bereiden op CSRD compliance. Daarbij was New Economy met name verantwoordelijk voor het onderdeel klimaat. 

Het pad naar CSRD compliance op het gebied van CO2

Het in kaart brengen van de broeikasgasemissies is geen eenvoudige taak. Het vereist zorgvuldige afwegingen en gestructureerde stappen om de impact van emissies volledig te begrijpen. Vooral de zogenaamde scope 3 emissies (zoals transport van goederen, ingekochte goederen en diensten, gebruiksfase en kapitaalgoederen) vormen een uitdaging. 2Impact en New Economy hebben Dura Vermeer voorzien van methodieken en rekenregels die de organisatie in staat stellen om zelfstandig de CO2-impact van hun activiteiten op het klimaat te berekenen en zodoende te voldoen aan de CSRD richtlijnen omtrent reductie van CO2-emissies. Deze emissies worden op basis van het Greenhouse Gas-protocol in kaart gebracht. Hierbij zijn vier stappen van belang.

Vier stappen om scope 3 in kaart te brengen;

1. Definieer welke activiteiten binnen de organisatie vallen, bijvoorbeeld via eigendom of controle, en welke buiten deze scope blijven.
2. Verzamel alle data. Dit kan op directe wijze plaatsvinden door het meten van emissiebronnen, maar ook op indirecte wijze door het modelleren en berekenen van gebruik van brandstoffen, materialen of zelfs diensten.
3. De impact van het verbruik bepalen. Door zorgvuldig te berekenen welke emissies plaatsvinden, kan Dura Vermeer inzicht krijgen in de omvang van hun impact.
4. Validatie van de berekeningen en cijfers. Het is cruciaal om de juiste waarden toe te passen op het huidige beleid en de processen binnen de organisatie.

Factsheet96% van de emissies zijn afkomstig uit scope 3, bronnen die niet in bezit zijn van Dura Vermeer 
563.300 ton = 281.650 vluchten naar Bali (2 ton per enkeltje)
Dit staat gelijk aan bijna 1% van de totale directe Nederlandse uitstoot (exact 0,82%)
Daarvan is 30% het gebruik van verkochte producten
Denk aan het gebruik van woningen gebouwd door Dura Vermeer
62% komt voort uit de aankoop van grondstoffen & materialen
Zoals asfalt, beton, staal, hout voor gebouwen, essentiële infrastructuur zoals windmolens en wegen, geleverd en geproduceerd samen met duizenden leverancier en onderaannemers

Dura Vermeer een stap dichterbij een volledige CSRD rapportage

In de wereld van duurzaamheidsrapportage is het essentieel om de bewezen methoden te hanteren. Om dit structureel goed te blijven doen heeft New Economy een aanpak ontwikkeld en in samenwerking met 2Impact deze aanpak in een handboek vastgelegd voor Dura Vermeer. Deze aanpak biedt jaarlijks de mogelijkheid om de eerste vier stappen te doorlopen en zorgt voor een solide basis in het begrijpen en toepassen van de methodiek binnen de organisatie.

CSRD ondersteuning op het gebied van CO2-emissies

De methodiek die is ontwikkeld door New Economy en 2Impact biedt een waardevol instrument voor organisaties die streven naar transparantie, betrouwbaarheid en impactvolle duurzaamheidsrapportage.

Klaar voor de CSRD? Inzicht zorgt voor kansen

New Economy helpt bij het navigeren door de uitdagingen van duurzaamheidsrapportage en het bepalen van de nieuwe koers. Nieuwsgierig? Neem contact op met Jonah Link door te mailen naar jonah@neweconomy.eco

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven