De CSRD Richtlijnen; Een Gids voor

Impact Rapportage en Duurzame Transparantie

Benadruk en groei de positieve impact van jouw organisatie met de CSRD richtlijnen als uitgangspunt.

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van verslaglegginsstandaarden. De CSRD is onderdeel van ESG (Environmental, Social and corporate Governance) rapportage. Naast de bekende financiële verslaglegging moeten bedrijven volgens de CSRD richtlijnen ook hun impact rapporteren. Deze richtlijnen zijn ingesteld om transparantie te bevorderen over de duurzaamheid van een bedrijf. CSRD; wat is dat, vanaf wanneer is de CSRD verplicht en wie valt onder de CSRD? Lees meer over de richtlijnen van de CSRD en hoe jouw organisatie zich kan voorbereiden op deze nieuwe regelgeving.

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive is in het leven geroepen door de Europese Commissie om specifieke richtlijnen te geven aan de huidige ESG rapportage. De CSRD is onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel dat bedrijven transparant zijn over de impact die zij maken op het milieu, de sociaal-maatschappelijke omstandigheden en de economie. Bij de CSRD richtlijnen spreken we over dubbele materialiteit, er wordt niet enkel gekeken naar financiële verslaglegging maar ook naar de impact. De CSRD kent hierdoor dubbele materialiteit, enerzijds wordt gekeken naar de impact van een organisatie op het milieu (inside-out), terwijl anderzijds de invloed van het milieu op de organisatie wordt geëvalueerd (outside-in).

Waarom zijn de CSRD richtlijnen belangrijk?

De CSRD brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee op het gebied van verslaglegging over milieu-, sociale en bestuuraspecten. Het doel is om consistentie, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van duurzaamheidsrapportage te waarborgen, waardoor investeerders en belanghebbenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen die bijdragen aan een gezonde planeet. De CSRD gaat verder dan enkel financiële resultaten en benadrukt het belang van duurzaamheidsprestaties en -impact van organisaties.

In de praktijk zorgt de CSRD ervoor dat …
Bedrijven op een gestandaardiseerde wijze moeten rapporteren over bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen, de CO2-impact van het gebruik van hun producten, wat de impact is van een End-of-Life artikel en de manieren waarop bestuursbesluiten worden genomen. 

Welke bedrijven vallen onder de CSRD?

De CSRD is de opvolger van de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). 

 • Vanaf 1 januari 2024 zijn alle bedrijven die nu onder de NFRD verplicht om aan de CSRD richtlijnen te voldoen.
 • Vanaf 1 januari 2025 geldt de CSRD voor alle grote bedrijven die aan minimaal twee van de volgende criteria voldoen: 250 FTE, meer dan € 40 miljoen omzet en/of € 20 miljoen balanstotaal.
 • Middelgrote en kleine ondernemingen zullen vanaf 2026 ook moeten voldoen aan de CSRD.

Het is van toepassing op organisaties binnen de Europese Unie (EU) en heeft ook gevolgen voor niet-EU-bedrijven die dochterondernemingen of vestigingen hebben binnen de EU. Als een organisatie aan de criteria voldoet, is rapportage volgens de CSRD verplicht.

Voor CSRD plichtige bedrijven vergt het ook dat zij moeten aangeven wat er up- en downstream in de keten gebeurt. Dit betekent dat zij gegevens van toeleveranciers en afnemers moeten verzamelen, ook al zijn dit nog geen CSRD plichtige bedrijven zoals MKB’ers. Voor deze bedrijven kan het concurrentievoordeel opleveren door te voldoen aan de CSRD richtlijnen en zo hun marktpositie te versterken. Daarom is het ook relevant voor het MKB om zich voor te bereiden op de CSRD.

Wat moet ik doen voor de CSRD?

Voor het voldoen aan de CSRD-vereisten dien je relevante wet- en regelgeving te bestuderen, duurzaamheidsaspecten te identificeren, een gestructureerd rapport op te stellen, belanghebbenden te betrekken en het rapport te publiceren. Controleer of jij klaar bent met deze CSRD-checklist;

Stap 1: Identificeer belanghebbenden en hun verwachtingen 
Stap 2: Voer een materialiteitsanalyse uit 
Stap 3: Stel meetbare doelstellingen vast 
Stap 4: Implementeer beleid en procedures 
Stap 5: Monitor en meet prestaties 
Stap 6: Communiceer transparant over CSRD-initiatieven

Hoe de weg naar een helder CSRD rapport er uit ziet kan per sector verschillen. New Economy helpt met het uitstippelen van dit pad naar deze duurzaamheidsverslaglegging en de relevante inhoudelijke analyses.

Voordelen van de CSRD richtlijnen voor organisaties

De CSRD biedt verschillende voordelen voor organisaties die duurzaamheid serieus nemen. 

 • Het bevordert een transparantere rapportage, waardoor bedrijven beter kunnen communiceren over hun duurzaamheidsprestaties en impact. 
 • De transparantie kan de geloofwaardigheid en reputatie van de organisatie versterken, wat kan leiden tot een verbeterde merkwaarde en klantloyaliteit. 
 • De CSRD stelt bedrijven in staat om beter inzicht te krijgen in hun eigen duurzaamheidspraktijken, waardoor ze gerichte verbeteringen kunnen doorvoeren en efficiënter kunnen opereren.
 • De toegang tot kapitaal en investeerders kan vergemakkelijken, aangezien duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor investeerders en stakeholders. Door deze aspecten inzichtelijk te maken kunnen bedrijven laten zien dat zij zich inzetten voor duurzaam en verantwoord ondernemen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de CSRD?

Een belangrijke eerste stap is het beoordelen van de bestaande rapportages omtrent niet-financiële informatie (NFI) en het identificeren van gebieden waar verbeteringen nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Dit kan het opzetten of herzien van processen, systemen en gegevensverzameling omvatten die betrekking hebben op de dubbele materialiteit. Het is raadzaam om interne belanghebbenden te betrekken bij de voorbereiding en hen bewust te maken van de vereisten van de CSRD. Daarnaast kan het raadplegen van experts op het gebied van duurzaamheidsrapportage en -compliance, zoals New Economy, waardevol zijn om te zorgen voor een gestroomlijnde en effectieve overgang naar de CSRD. Door vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen, kunnen organisaties zich proactief aanpassen aan de nieuwe regelgeving en mogelijke uitdagingen voorkomen.

Samenvatting van de CSRD en haar impact

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van verslagleggingsstandaarden, gericht op het verbeteren van de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage. Het verplicht bedrijven om naast financiële resultaten ook hun impact op milieu, sociale omstandigheden en economie te rapporteren. Hoewel de CSRD in eerste instantie gericht is op beursgenoteerde bedrijven en grote organisaties, is het ook relevant voor het MKB. Het is belangrijk om de vereisten te bestuderen, duurzaamheidsaspecten te identificeren, een gestructureerd rapport op te stellen en belanghebbenden te betrekken. Door vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen kunnen organisaties proactief voldoen aan de nieuwe richtlijnen en profiteren van de voordelen van transparante duurzaamheidsrapportage.

Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf kan voldoen aan de CSRD en kan profiteren van deze dubbele materialiteit rapportage op impact en financieel niveau? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe onze expertise op het gebied van duurzaamheid en compliance je kan helpen bij de implementatie van de CSRD.

Plan nu een gratis intake gesprek in met één van onze consultants en kom er achter wat jij nog kunt doen ter voorbereiding op de CSRD. 

New Economy werkt samen met 2Impact en helpt bedrijven op weg de kansen van de CSRD te benutten voor een heldere en impactvolle strategie.

Bold guy with glasses and a beard laughing into the camera
Jonah Link
Senior Impact & Data Analyst

jonah@neweconomy.eco

Jonah is sterk ervaren in het verhelderen van complexe materie, waaronder ingewikkelde toeleveringsketens en sectoren. Hij slaagt erin om deze zaken op een begrijpelijke en duidelijke manier uit te leggen, vertaalt complexe data moeiteloos naar praktische analysemodellen, van schaduwkosten tot kosten-batenanalyses. Met zijn achtergrond in milieuwetenschappen, duurzame bedrijfskunde en innovatie, voorziet hij organisaties, in vrijwel alle sectoren van (land)bouw- tot en met de maakindustrie, van waardevolle inzichten en concrete stappen om de milieu-impact te verminderen en de bedrijfswaarde te verhogen.

Als LCA specialist helpt Jonah organisaties strategisch voor te bereiden op de uitdagingen en kansen op dit gebied. Zijn aanpak biedt praktische handvatten om gericht actie te ondernemen en zo de milieu-impact te verminderen, terwijl tegelijkertijd de toegevoegde waarde voor het bedrijf wordt vergroot.

Zet nu de eerste stap

   nl_NLDutch
   Scroll naar boven