De toepassing van het GHG-protocol

Binnen de CSRD Compliance

Een duurzaamheidsstrategie op basis van gekwantificeerde data. Lees alles over het GHG-protocol en de CSRD richtlijnen.

Van MKB tot beursgenoteerd bedrijf, spoedig word je geconfronteerd met de uitdaging om te voldoen aan de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Voor het ‘Environmental’ aspect, het deel van het CSRD framework dat zich richt op de emissises, hanteren we op het Greenhouse Gas (GHG)-protocol. Met het gebruik van het GHG-protocol kom je er achter waar de verbeterpunten zijn voor jouw organisatie. In dit blog leer je meer over het GHG-protocol, en hoe het GHG-protocol een waardevol instrument is dat ondersteuning biedt bij het meten en rapporteren van broeikasgasemissies voor de CSRD.

Overzicht van het GHG-protocol

Wat is het GHG-protocol binnen het CSRD framework?

Het GHG-protocol, ook bekend als het Greenhouse Gas Protocol, is een wereldwijd erkend raamwerk dat is ontwikkeld door het World Resources Institute (WRI) en het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Het protocol is in de jaren ’90 geïntroduceerd en fungeert als een gestandaardiseerde methode voor het identificeren, kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies van bedrijven, overheidsinstanties en andere organisaties. Het hanteert een gestructureerde aanpak die bestaat uit drie scopes om de emissies te categoriseren:

Scope 1
Directe emissies: Deze omvatten de uitstoot van broeikasgassen die voortkomen uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn emissies van verbranding van fossiele brandstoffen in bedrijfswagens en het gebruik van brandstof in productieprocessen.

Scope 2
Indirecte emissies van elektriciteitsverbruik: Dit zijn de broeikasgasemissies die worden gegenereerd door de opwekking van elektriciteit die door de organisatie wordt verbruikt. Deze emissies worden niet direct binnen de grenzen van de organisatie geproduceerd, maar zijn gerelateerd aan het energieverbruik van de organisatie.

Scope 3
Overige indirecte emissies: Deze scope omvat alle andere emissies die voortkomen uit activiteiten van de organisatie, deze emissies vallen buiten de directe controle of grenzen van een bedrijf. Deze omvatten onder andere emissies die worden veroorzaakt door toeleveringsketens, afvalbeheer, transport en het gebruik van verkochte producten. 

Het rapporteren van Scope 3-emissies biedt bedrijven de mogelijkheid om hun volledige waardeketen in kaart te brengen en de milieueffecten ervan te identificeren. Door inzicht te krijgen in deze indirecte emissies, kunnen bedrijven gerichte maatregelen nemen om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het selecteren van leveranciers met een lage milieu-impact, het verminderen van transportafstanden of het bevorderen van het hergebruik en recycling van producten.

Waarom is het GHG-protocol van belang voor emissiereductie?

Het GHG-protocol speelt een belangrijke rol in het aanpakken van klimaatverandering door transparantie te bevorderen en het verminderen van broeikasgasemissies. Daarom wordt het GHG-protocol gebruikt voor de CSRD. Hier zijn enkele redenen waarom het protocol van groot belang is:

Standaardisatie
Het GHG-protocol biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het meten en rapporteren van emissies, waardoor organisaties hun uitstoot op een consistente manier kunnen berekenen. Dit maakt het mogelijk om verschillende bedrijven en sectoren met elkaar te vergelijken en benchmarks vast te stellen voor verbetering.

Verantwoording en transparantie
Door de implementatie van het GHG-protocol worden organisaties aangemoedigd om hun emissies openbaar te rapporteren. Dit vergroot de transparantie en verantwoording naar belanghebbenden, zoals klanten, investeerders en het publiek.

Doelgerichte emissiereductie
Het GHG-protocol biedt organisaties inzicht in hun emissiebronnen en helpt hen bij het identificeren van gebieden waar emissiereducties mogelijk zijn. Met deze gegevens kunnen gerichte strategieën worden ontwikkeld om de koolstofvoetafdruk van de organisatie te verkleinen.

Internationale erkenning
Het GHG-protocol wordt wereldwijd erkend als een toonaangevend raamwerk voor emissiebeheer. Het gebruik van dit protocol verhoogt de geloofwaardigheid van een organisatie op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kortom, het GHG-protocol is een onmisbaar instrument geworden voor bedrijven en organisaties die hun impact op het milieu serieus nemen en streven naar een duurzamere toekomst. Speciaal voor de CSRD compliance is het van belang dat met het meten en beheren van broeikasgasemissies ze effectieve strategieën kunnen ontwikkelen om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer weten?

Plan vandaag een verkenningsgesprek met één van onze consultants om jouw organisatie het beste voor te bereiden op de CSRD door te mailen naar: csrd@neweconomy.eco 

New Economy werkt samen met 2Impact en helpt bedrijven op weg de kansen van de CSRD te benutten voor een heldere en impactvolle strategie.

Bold guy with glasses and a beard laughing into the camera
Jonah Link
Senior Impact & Data Analyst

jonah@neweconomy.eco

Jonah is sterk ervaren in het verhelderen van complexe materie, waaronder ingewikkelde toeleveringsketens en sectoren. Hij slaagt erin om deze zaken op een begrijpelijke en duidelijke manier uit te leggen, vertaalt complexe data moeiteloos naar praktische analysemodellen, van schaduwkosten tot kosten-batenanalyses. Met zijn achtergrond in milieuwetenschappen, duurzame bedrijfskunde en innovatie, voorziet hij organisaties, in vrijwel alle sectoren van (land)bouw- tot en met de maakindustrie, van waardevolle inzichten en concrete stappen om de milieu-impact te verminderen en de bedrijfswaarde te verhogen.

Als LCA specialist helpt Jonah organisaties strategisch voor te bereiden op de uitdagingen en kansen op dit gebied. Zijn aanpak biedt praktische handvatten om gericht actie te ondernemen en zo de milieu-impact te verminderen, terwijl tegelijkertijd de toegevoegde waarde voor het bedrijf wordt vergroot.

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven