“Positieve Zorg in Actie: Ontdek de Impact van een Nulmeting en LCA in het Interview met JOYinCARE”

Nulmeting en Life Cycle Assessment (LCA): Een Holistische Benadering

JOYinCARE introduceert het baanbrekende Green Care-concept, dat zich inzet voor een gezondere samenleving en bewustwording combineert in de zorgsector. We verkennen de voordelen van de gewonnen inzichten uit de nulmeting en Life Cycle Assessment (LCA) voor klanten en gebruikers, en onthullen verrassende resultaten. Laat dit boeiende gesprek je inspireren om na te denken over de toekomst van jouw bedrijfsstrategie en de toegevoegde waarde van een nulmeting en LCA bij het creëren van positieve veranderingen. Lees verder om het Green Care-concept van JOYinCARE te ontdekken en te begrijpen hoe het de zorgsector transformeert. 

Wat heeft de nulmeting gebracht en welke inzichten heeft het jullie gegeven?

JOYinCARE: De nulmeting en LCA hebben ons op twee manieren geholpen. Ten eerste hebben we door de LCA inzicht gekregen in de milieueffecten van onze nieuwe tilbanden. Maar wat nog belangrijker was, is dat het ons heeft aangemoedigd om verder te kijken naar ons bedrijf en de impact die we hebben. Het heeft ons veel inzichten gegeven over waar we staan en wat onze prioriteiten moeten zijn. We hebben een roadmap opgesteld en weten nu waar we ons op moeten focussen om de grootste impact te maken voor zowel onze klanten als het milieu.

Wat is een Nulmeting?

Door een nulmeting uit te voeren voor de zorg, krijgt een organisatie een duidelijk beeld van de huidige situatie en de omvang van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Dit stelt hen in staat om gerichte acties en strategieën te ontwikkelen om de gewenste verbeteringen te realiseren. Na de implementatie van maatregelen kan een vervolgmeting worden uitgevoerd om de vooruitgang te evalueren en te vergelijken met de initiële nulmeting. In het geval van het Green Care Concept van JOYinCARE, werd een nulmeting voor de zorg uitgevoerd om inzicht te krijgen in de milieu-impact van de organisatie en een levenscyclusanalyse (LCA) meting van de tilbanden, waarbij de milieu-impact van de productie, het gebruik en de verwijdering van de tilbanden werd geëvalueerd.

Wat is een Life Cycle Assessment?

Een LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode om de milieu-impact van een product, proces of dienst gedurende de hele levenscyclus te beoordelen. Het omvat het analyseren van milieueffecten in verschillende categorieën, zoals klimaatverandering, grondstoffenverbruik en water- en luchtvervuiling. Het doel is om een uitgebreid beeld te krijgen van de milieu-impact, zodat duurzame beslissingen kunnen worden genomen. LCA’s worden gebruikt om productontwerpen te vergelijken, hotspots te identificeren en de milieu-impact van diensten te evalueren.

Wat is het verschil tussen een Nulmeting en LCA?

Een nulmeting in de zorg wordt gebruikt om de huidige stand van zaken te bepalen voordat veranderingen worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld in de zorgsector. Het meet bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg of efficiëntie van processen. Aan de andere kant richt een LCA (Levenscyclusanalyse) zich op het beoordelen van de milieu-impact van een product, proces of dienst gedurende de hele levenscyclus, inclusief grondstoffenverbruik en emissies. Het doel is duurzame beslissingen te nemen en de milieu-impact te verminderen. Kortom, een nulmeting in de zorg meet de huidige situatie binnen de organisatie, terwijl een LCA zich richt op de milieu-impact van een specifiek product.

Klaar voor de aankomende Uitdagingen en Kansen

De EU heeft uitdagende nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd om duurzaamheid en circulaire economie te bevorderen. Dit omvat initiatieven zoals de Green Claims Directive, ESPR, Digitale Product Paspoort, Consumer Rights Directive, Unfair Commercial Practices Directive, Carbon Border Tax, EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles en EU Plastic Strategy. Bedrijven kunnen zich voorbereiden door gegevensstructuren te verbeteren, impact van materialen te begrijpen en circulair ontwerp toe te passen. Trends omvatten data verzameling, verduurzaming van de textielsector, plasticvrije generatie, activistenrecht, stimulans voor biobased materialen, verbod op fossiel vrachtvervoer en verschuiving naar waardecreatie. JOYinCARE kan profiteren door effecten van materialen te begrijpen, duurzaamheid te integreren en innovatie te stimuleren.

Hoe staan jullie tegenover de uitdagende veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid?

JOYinCARE: In het begin zagen we de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving als een verplichting zoals komende CSRD. We wisten dat duurzaamheid belangrijk was, maar we hadden nog geen idee hoe we dit moesten aanpakken en of wij zorgorganisaties (onze klanten) daarbij zouden kunnen helpen. Maar na de samenwerking met New Economy zien we het als een proces waar we stap voor stap aan kunnen werken. We hebben gemerkt dat er nog steeds grote uitdagingen zijn op het gebied van milieu-impact, vooral in de zorgsector én textielindustrie waarin we actief zijn. We zijn nu actief bezig met het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen en zien het als een kans om voorop te lopen en onszelf te onderscheiden in de branche.

De Voordelen van Duurzaamheid Inzichten voor Klanten en Gebruikers

Duurzaamheid inzichten bieden gebruikers en klanten waardevolle voordelen. Ze stellen consumenten in staat om bewuste keuzes te maken, bevorderen vertrouwen tussen bedrijven en klanten, en stimuleren innovatie voor een gezondere toekomst.

Wat zijn de voordelen van de inzichten die jullie hebben verkregen door de nulmeting en LCA, zowel voor jullie klanten als voor de gebruikers van jullie producten?

JOYinCARE: De duurzaamheidsinzichten die we hebben verkregen door de nulmeting en LCA zijn van grote waarde voor zowel onze klanten als de gebruikers van onze producten. Allereerst kunnen we nu duidelijker communiceren over de milieu-impact van onze producten. Dit helpt onze klanten bij het maken van bewuste keuzes en stelt hen in staat om duurzaamheid mee te nemen in hun besluitvormingsproces. Daarnaast hebben we ook ontdekt dat we met enkele aanpassingen aan onze producten bijna 70% CO2-reductie kunnen realiseren in vergelijking met onze in vergelijking met conventionele producten. Deze milieuvoordelen gaan hand in hand met de verbetering van de kwaliteit. Het stelt ook de gebruikers van onze producten in staat om een positieve impact te hebben op het milieu zonder dat ze concessies hoeven te doen aan de kwaliteit of functionaliteit van het product. Dit is een belangrijk voordeel, omdat steeds meer klanten waarde hechten aan duurzaamheid en bereid zijn om producten te kopen die in lijn zijn met hun waarden.

Verrassende Uitkomsten van de Nulmeting bij JOYinCARE

Hoe hebben jullie de verkregen inzichten gebruikt om jullie bedrijfsstrategie aan te passen en jullie doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te formuleren?

JOYinCARE: We hebben duurzaamheid geïntegreerd in de kern van onze bedrijfsactiviteiten, zodat het niet slechts een apart initiatief is. Bijvoorbeeld, bij het verplaatsen van ons magazijn van Nunspeet naar de productielocatie in Assen, werd de duurzaamheidsimpact meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast hebben we een projectgroep die zich bezighoudt met productontwikkeling en nu duurzaamheid als een van de belangrijkste aspecten beschouwt, waarbij de kosten en marges in verhouding staan tot de duurzaamheidsdoelstellingen. We hebben waardevolle inzichten en feiten van New Economy ontvangen, wat heeft bijgedragen aan onze bewustwording. 

Hoe zorgen jullie ervoor dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de kern van jullie bedrijfsactiviteiten en niet alleen een apart initiatief blijft?

JOYinCARE: We hebben bewust niet één iemand verantwoordelijk gemaakt voor duurzaamheidsinitiatieven, maar dit binnen elk team verweven. Zo zorgen we ervoor dat dit onderwerp bij al onze activiteiten wordt meegenomen; van ons naaiatelier tot in de productontwikkeling. Op deze manier streven we ernaar dat duurzaamheid niet alleen een apart initiatief is, maar een integraal onderdeel van wie we zijn als bedrijf.

Hoe kijken jullie terug op de samenwerking met New Economy?

JOYinCARE: Het samenwerken met New Economy was een waardevolle ervaring. Het is gaaf om te zien hoe secuur en bewust ze omgingen met data, wat een groot verschil maakte ten opzichte van andere consultants. Ze waren kritisch en waarschuwden tegen onbewuste greenwashing, daarmee lieten ze hun intenties duidelijk zien, met af en toe een wat activistische toon. Tegelijkertijd waren ze zeer praktisch en boden ze direct bruikbare oplossingen in deze toegankelijke samenwerking. Ze waren niet alleen uitvoerders, maar stonden ons bij met extra denkkracht in het proces. 

Een Blik in de Toekomst

Samen met New Economy zal JOYinCARE zich blijven inzetten voor een gezondere zorgsector waarbij de producten en bedrijfsvoering de sector mag inspireren. Ben jij benieuwd wat een Life Cycle Analysis (LCA) of Nulmeting kan betekenen voor jouw organisatie?

Neem dan nu contact op met Jonah Link door te mailen naar jonah@neweconomy.eco

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven