Stapsgewijze gids voor CSRD Compliance

De checklist.

CSRD Compliance, ben jij er klaar voor?

Van MKB tot beursgenoteerd bedrijf, spoedig wordt je geconfronteerd met de uitdaging om te voldoen aan de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Met deze CSRD checklist verkrijg je meer inzichten over de essentiële stappen en processen om duurzaamheidsrapportage te implementeren. Zo kom je er niet alleen achter hoe je stapsgewijs kunt voldoen aan de CSRD richtlijnen, maar kom je er ook achter wat de impact is van de huidige processen en hoe je deze impact kunt reduceren. 

Stap 1: Identificeer belanghebbenden en hun verwachtingen

Het eerste belangrijke aspect van CSRD-compliance is het identificeren van alle belanghebbenden die invloed hebben op, of beïnvloed worden door, de activiteiten van de organisatie. Belanghebbenden kunnen klanten, werknemers, leveranciers, investeerders, lokale gemeenschappen, ngo’s en regelgevende instanties zijn. Begrijp de verwachtingen, zorgen en belangen van elke belanghebbende met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het in kaart brengen van deze verwachtingen helpt bij het bepalen van de prioriteiten en de focusgebieden van het CSRD-programma.

Stap 2: Voer een materialiteitsanalyse uit

Een materialiteitsanalyse is een essentieel onderdeel van de CSRD-compliance. Beoordeel de impact van de bedrijfsactiviteiten op economische, sociale en milieugebieden op basis van het Greenhouse Gas-protocol. Om zo de de meest relevante en significante kwesties te identificeren. Hierbij gaat het om het bepalen van de belangrijkste duurzaamheidsaspecten die zowel invloed hebben op de prestaties van de organisatie als op de verwachtingen van belanghebbenden. Gebruik verschillende methoden, zoals enquêtes, workshops en externe consultaties, om een gedegen analyse uit te voeren.

Stap 3: Stel meetbare doelstellingen vast

Formuleer duidelijke en meetbare doelstellingen om CSRD-compliance te bereiken. Deze doelstellingen moeten gebaseerd zijn op de resultaten van de materialiteitsanalyse en rekening houden met de verwachtingen van belanghebbenden. Zorg ervoor dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn. Bijvoorbeeld, het verminderen van de CO2-uitstoot met een bepaald percentage tegen een specifieke deadline, het vergroten van de diversiteit in het personeelsbestand of het verminderen van het waterverbruik in productieprocessen.

Stap 4: Implementeer beleid en procedures

Met duidelijke doelstellingen opgesteld, is het tijd om beleid en procedures te ontwikkelen en te implementeren om de gewenste resultaten te bereiken. Integreer duurzaamheid in de kernactiviteiten van de organisatie en stel interne richtlijnen en gedragscodes op. Het CSRD-beleid moet de betrokkenheid van het management en alle medewerkers stimuleren, terwijl procedures ervoor zorgen dat duurzame praktijken op consistente wijze worden geïmplementeerd. Regelmatige training en bewustwordingscampagnes zijn ook belangrijk om het CSRD-beleid te communiceren en medewerkers te betrekken. 

Heb je hulp nodig bij het formuleren van een duidelijke roadmap? Of loop jij vast in de CSRD checklist? Deel jouw grootste uitdagingen, neem contact op met csrd@neweconomy.eco

Stap 5: Monitor en meet prestaties

Effectieve monitoring en meting zijn cruciaal om de voortgang naar de vastgestelde doelstellingen te beoordelen. Verzamel relevante gegevens over verschillende duurzaamheidsindicatoren, zoals energieverbruik, CO2-uitstoot, afvalbeheer, betrokkenheid van werknemers en sociale impact. Analyseer regelmatig prestatiegegevens om te bepalen of de gestelde doelstellingen worden behaald en waar eventuele aanpassingen nodig zijn. Deze evaluatie helpt om bij te sturen en te verbeteren, waardoor de organisatie effectiever wordt in haar CSRD-inspanningen.

Stap 6: Communiceer transparant over CSRD-initiatieven

Transparante communicatie over CSRD-initiatieven en voortgang is van groot belang om het vertrouwen van belanghebbenden te winnen en te behouden. Stel een duidelijk gestructureerd CSRD-rapport op dat de relevante informatie bevat over jouw duurzaamheidsprestaties en -initiatieven. Dat helpt bij het opstellen van een rapport dat transparant en begrijpelijk is voor stakeholders. Neem in het CSRD-rapport de benodigde informatie op over broeikasgasemissies, milieuprestaties, sociale impact en governancepraktijken. Publiceer het CSRD-rapport om belanghebbenden inzicht te geven in de inspanningen en resultaten van de organisatie op het gebied van duurzaamheid. Het CSRD-rapport kan ook informatie bevatten over toekomstige plannen en verbeteringen.

Door deze stapsgewijze gids te volgen, kan jouw organisatie voldoen aan de CSRD-vereisten en een leidende rol spelen in duurzaamheidsrapportage en -praktijken. CSRD-compliance biedt niet alleen een kans om te voldoen aan regelgeving, maar ook om duurzaamheid te integreren in de kern van jouw bedrijfsstrategie en daarmee een positieve impact te creëren op de samenleving en het milieu.

Conclusie

Met de komende CSRD-richtlijnen als duurzaamheids aanvulling op de huidige financiële rapportage staan veel bedrijven voor de uitdaging zich goed voor te bereiden. New Economy helpt met uitstippelen van de routekaart naar de CSRD-compliance en gaat een stap verder. Wil jij graag meer inzicht krijgen in waar de potentie zit binnen jouw organisatie? We helpen met het definiëren van de mogelijkheden om te verduurzamen en maken dit praktisch haalbaar. Liever zelf doen? Door de volgende CSRD checklist te doorlopen ben je beter voorbereid;

Stap 1: Identificeer belanghebbenden en hun verwachtingen 
Stap 2: Voer een materialiteitsanalyse uit 
Stap 3: Stel meetbare doelstellingen vast 
Stap 4: Implementeer beleid en procedures 
Stap 5: Monitor en meet prestaties 
Stap 6: Communiceer transparant over CSRD-initiatieven

Neem de regie over de toekomstige duurzaamheidsstrategie door vandaag te beginnen. Samen bouwen we aan een gezondere leefomgeving en een vitalere samenleving. 

Ondersteuning nodig bij het identificeren van de grootste impact factoren en hoe deze impact te verminderen? Of heb je vragen over hoe de voorbereiding voor de CSRD compliance het beste intern op te pakken is? Wij helpen je vandaag nog verder, stuur een mail naar csrd@neweconomy.eco met de meest prangende vragen!

New Economy werkt samen met 2Impact en helpt bedrijven op weg de kansen van de CSRD te benutten voor een heldere en impactvolle strategie.

Bold guy with glasses and a beard laughing into the camera
Jonah Link
Senior Impact & Data Analyst

jonah@neweconomy.eco

Jonah is sterk ervaren in het verhelderen van complexe materie, waaronder ingewikkelde toeleveringsketens en sectoren. Hij slaagt erin om deze zaken op een begrijpelijke en duidelijke manier uit te leggen, vertaalt complexe data moeiteloos naar praktische analysemodellen, van schaduwkosten tot kosten-batenanalyses. Met zijn achtergrond in milieuwetenschappen, duurzame bedrijfskunde en innovatie, voorziet hij organisaties, in vrijwel alle sectoren van (land)bouw- tot en met de maakindustrie, van waardevolle inzichten en concrete stappen om de milieu-impact te verminderen en de bedrijfswaarde te verhogen.

Als LCA specialist helpt Jonah organisaties strategisch voor te bereiden op de uitdagingen en kansen op dit gebied. Zijn aanpak biedt praktische handvatten om gericht actie te ondernemen en zo de milieu-impact te verminderen, terwijl tegelijkertijd de toegevoegde waarde voor het bedrijf wordt vergroot.

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven