Wat is jouw volgende stap?

New Economy ondersteunt bij het berekenen, ontwerpen en realiseren van jouw regeneratieve visie. Haal meer waarde uit geld, tijd en middelen met onze impactgerichte diensten.

Bedrijven

icon illustrating CO2 carbon footprint

Nulmeting
Footprint

Numelting Footprint

De nulmeting is een impactanalyse van de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. Krijg inzicht in de impact van jouw bedrijf op het klimaat (CO2-eq), de maatschappij en biodiversiteit.

Nulmeting Compliance

Toets wat jouw organisatie moet analyseren en rapporteren om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Zorgeloos het pad richting de CSRD compliance bewandelen?

Nulmeting
Compliance

Icon ilustrating social costs and profits

MKBA
Analyse

MKBA

Weloverwogen beslissingen nemen met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. Door risico’s te beheersen, rendement van investeringen te optimaliseren en te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen.

Strategie & Actieplan

Na het uitvoeren van een Nulmeting of LCA met begeleiding de juiste, meest impactvolle en economisch rendabele stap zetten. Wil jij een duurzame stap zetten maar nog niet zeker welke dat moet zijn? New Economy helpt je verder.

icon illustrating a person progressing and finishing at the top of a hill

Strategie &
Actieplan

Producten

icon illustrating life cycle assessment

LCA

LCA

Een LCA voor specifieke producten en diensten helpt jouw organisatie om weloverwogen beslissingen te nemen voor een duurzamere productontwikkeling.

Ecokosten

Ecokosten is een meetinstrument dat de verborgen kosten van milieu-impact en ecologische schade in kaart brengt.

icon illustrating eco costs

Ecokosten

icon illustrating CO2 carbon footprint

CO₂-footprint

CO2-footprint

Meet de totale hoeveelheid CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door een specifiek product, proces of organisatie.

Environmental Product Declaration

Een EPD biedt inzicht in de milieuprestaties van een product op basis van gegevens verzameld uit een levenscyclusanalyse, waaronder grondstoffenwinning, productie, distributie, gebruik en verwijdering.

Product environmental footprint icon

EPD

Regio’s

Icon ilustrating circulair industrial producing

Circulair.biz

Circulair.biz

Bedrijventerreinen spelen met 60% van het Nederlands grondstoffenverbruik een sleutelrol in de transitie naar een toekomstbestendige en circulaire regio. Wat kunnen provincie, omgevingsdiensten, en gemeenten doen met deze enorme pool aan grondstoffen?

Climate Action Plan

Krijg als regio inzicht in de reductie- en het vastlegging potentieel van broeikasgassen in de verschillende sectoren en ontdek welke klimaatoplossingen nu schaalbaar en rendabel geimplementeerd kunnen worden.

Icon ilustrating the search for climate solutions

Climate Action

Icon ilustrating search for regional climate opportunities

Transformation Opportunities

Transformation Opportunities

Een heldere visie om de toekomstbestendigheid van bedrijven te vergroten. De ReTOP analyse biedt inzicht in concrete kansen voor bedrijven om zichzelf te transformeren met een positieve impact op zowel economisch als ecologisch niveau.

MKBA

Een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) biedt inzicht in de totale kosten en baten van een regionaal project of bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

Icon ilustrating social costs and profits

MKBA Analyse

Icon ilustrating global network

Programma Maker

Programma Maker

Als visionaire programma- of kwartiermaker treedt New Economy op als bruggenbouwer en de aanjager, waarin nieuwe verbindingen tussen sectoren tot stand worden gebracht.

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven