Houtketen project van New Economy en de provincie Noord-Holland wint Circular Award Public!

Tijdens de tweede editie van de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 3 februari hebben New Economy en de provincie Noord-Holland de Circular Award in de categorie Public in ontvangst mogen nemen. Uit de 121 inzendingen kozen zowel de vakjury als het publiek de circulaire houtketens als winnaar.

Economische waarde en circulaire meerwaarde
New Economy en Metabolic voerden een verkenning uit naar de potentiële economische waarde van het hoogwaardig hergebruiken van hout uit de bouw & sloop. Hieruit kwam dat herbruikbaar hout binnen de Metropoolregio Amsterdam alleen al een waarde van €200 miljoen op jaarbasis vertegenwoordigd. Daarop heeft de provincie Noord-Holland Dr2 New Economy gevraagd een aantal pilot houtketens te realiseren in de regio.

Deze aanpak biedt veel kansen voor de toekomst. Dat werd bevestigd op de conferentie, waar veel aandacht was voor de potentie van hout. Zo benadrukte Frans Timmermans de kansen voor houtbouw gezien het feit dat hout zorgt voor CO2 opslag. De jury roemde het winnende project als mooi voorbeeld van Holland als houtland. Juryvoorzitter Vet: “Hout houdt heel lang CO2 vast als je het gebruikt voor een langdurige toepassing in, bijvoorbeeld, de bouw. Er is ook bijna geen circulairder materiaal te bedenken dan hout.” Marten de Vries van de provincie Noord-Holland is het hier helemaal mee eens: “Nederland is Houtland en het is mooi om te zien dat die keten nu ook echt sluit.”

Circulaire houtketens in de praktijk
Binnen deze pilot houtketens zijn de ketenpartners samen aan de slag gegaan. Zo zijn 1.200 balken uit de busremise in Zaandam gedemonteerd en beschikbaar gemaakt voor nieuwe toepassingen in de bouw. Via een tweede pilot wordt gekeken hoe resthout als snoei-, tak-, top- en stamhout uit plantsoenen en parken van de stad, in de bouw hergebruikt kan worden.

Openbare data voor de markt
New Economy en de provincie Noord-Holland hechten er veel waarde aan om de drempels om voor circulaire oplossingen te kiezen zoveel mogelijk weg te nemen. Daarom is ervoor gekozen om de gegevens uit deze verkenning openbaar beschikbaar te stellen in de vorm van een database en een rekenmodel zodat de markt er vrij gebruik van kan maken.

Bekroning op ons werk
Pepijn Duijvestein (directeur New Economy): Het geeft kippenvel om te zien dat bedrijven de kansen van circulaire economie oppakken doordat wij de potentie van nieuwe verdienmodellen en CO2 besparing inzichtelijk maken. Als onderzoek-, programma- & adviesbureau laten wij zien dat door anders te denken en data openbaar beschikbaar te stellen het bedrijfsleven de kansen oppakt en durft te investeren. Ik ben dan ook enorm trots dat we dit soort programma’s kunnen ontwikkelen voor bedrijven en overheden waarmee circulaire economie in de praktijk wordt vormgegeven.

Voor New Economy is de realisatie van dit project en de ontvangst van de Circular Award dan ook een bekroning op ons werk waarin wij ons hebben bevraagd wat onze rol als adviesbureau is. Zo zijn we op zoek gegaan op welke manier we programma’s kunnen ontwikkelen waarin beleid en bedrijfsleven bij elkaar komen en elkaar versterken. Wat hierin een belangrijke rol speelt is het op gang brengen van ketens met als doel om samen die circulaire economie vorm te geven. Elke stap waarin materialen hoogwaardig hergebruikt worden, draagt bij aan de realisatie van die ketens. Zo leren we in alle projecten die we doen samen met onze ketenpartners. Circulaire economie is proberen, samenwerken, herijking, onderzoeken en toepassen en wij zijn ontzettend trots met deze erkenning voor onze aanpak!

Meer weten over dit project? 
Lees hier het artikel over onze nominatie.
Lees hier het persbericht van de provincie Noord-Holland.
Lees hier het persbericht van het Versnellingshuis Nederland Circulair.
Lees hier meer over het project.

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven