Houtketen project in de finale voor Circular Award!

We zijn trots dat het project ‘houtketens’, waarvoor wij het programma hebben ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Holland, is genomineerd voor de Circular Award Public, welke zal worden uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 3 februari 2020. Voor ons is de realisatie van dit project een bekroning op ons werk waarin wij ons hebben bevraagd wat onze rol als adviesbureau is. Mede door de masterthesis van Iris Grobben over dit onderwerp (link naar deze blog), zijn we op zoek gegaan naar op welke manier we programma’s kunnen ontwikkelen waarin beleid en bedrijfsleven bij elkaar komen en elkaar versterken. In het programma dat we hebben ontwikkeld voor het houtketen project, komt een aantal principes die in ons werk belangrijk zijn naar voren.

Publiek gefinancierd onderzoek is publieke data: concrete CO2 reductie inzichtelijk 
Bij het MRA onderzoek (Lees hier meer over het MRA-Onderzoek en klik hier voor de openbare database) dat we samen met Metabolic hebben gedaan, is uit de data gebleken dat het níet hergebruiken van hout uit bouw en sloop een enorme milieu-impact heeft. Nadat we dit met de markt hebben gevalideerd, bleek dat de meeste respondenten inderdaad menen dat het verbranden van hout niet de oplossing is voor deze stroom. Het hoogwaardig hergebruiken van hout biedt daarentegen veel voordelen, zoals CO2 reductie (lees hier de blog van Pepijn Duijvestein over de kansen van houtbouw). Door gegevens uit onze verkenning openbaar beschikbaar te stellen in de vorm van een database en een rekenmodel is het voor de markt mogelijk hiervan gebruik te maken. Zo kunnen bedrijven snel analyseren of het hoogwaardig hergebruiken van een bepaalde stroom in hun  regio rendabel is

Focus op implementatie
Binnen de Icoonketens van de provincie Noord-Holland is New Economy gevraagd een programma te ontwikkelen om de potentie van hout in de markt te benutten. Wij monitoren de ontwikkelingen in de markt en samenleving continu en zijn zo in staat om de markt te koppelen aan kansen in beleid en economie. Daarbij zijn wij praktisch te werk gegaan. Het gaat ons om een vertaling van theoretische kansen naar de implementatie van een circulaire keten met als uiteindelijk doel om hout hoogwaardig her te gebruiken en zo waardevermindering in de houtketen te elimineren.

Schaalbaar programma 
Om die implementatie te realiseren is het van belang een programma te ontwikkelen dat schaalbaar is en een keten te realiseren die na een verkennende pilotfase zelfstandig door kan groeien. New Economy is daarom gestart met een inventarisatie van bedrijven die mee wilden doen. De geïnteresseerde ketenpartners hebben middels interviews data aangeleverd over de huidige activiteiten en de kansen voor het hergebruiken van hout. De volgende stap was het vertalen van de kansen van lokaal hout naar een vier concrete ketens waarbij we per keten een openbaar rekenmodel hebben ontwikkeld voor de hele keten (zie hier Database en rekenmodel voor circulaire business).
Hiermee is inzichtelijk gemaakt voor alle deelnemende ketenpartners dat door samen te werken aan een circulaire keten het voor iedere schakel mogelijk is waarde te genereren en geld te verdienen. Vervolgens is er gestart met twee pilot ketens. Een eerste keten van lokaal hout uit Amsterdam dat door middel van kap in de regio beschikbaar komt en een tweede keten voor gebruikte bouwmaterialen.

Kansen voor nieuwe verdienmodellen en waardecreatie
Wij gaan als bureau niet op de stoel van de ondernemer zitten maar verbinden ze middels ons programma met elkaar om na te denken over nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden. Zo leren zij de principes van de circulaire economie kennen, die ze kunnen toepassen op hun eigen keten. Op die manier worden de theoretische kansen omgezet naar kansen voor het eigen bedrijf. Dit gaat niet automatisch en vergt aanpassingen van alle partijen die betrokken zijn. Maar als het eenmaal lukt, ontstaan voorbeelden van de nieuwe economie!

Want ja, er moet selectief gesloopt worden wat meer tijd kost voor de sloper. Het materiaal moet bewerkt worden om weer te voldoen en vervolgens moet het getransporteerd worden naar een nieuwe (opslag)locatie. Dan moet het beschikbaar gesteld worden zodat het in een nieuw ontwerp- en bouwproces ingezet kan worden als tweedehands grondstof. Het is een uitdaging om dit lokaal aan elkaar te verbinden en de ketenpartners te laten samenwerken. Dit is waar de provincie Noord-Holland de kans zag om een nieuwe manier van samenwerking tussen bedrijven in de keten te stimuleren door New Economy als katalysator te laten functioneren.

Innovatieve Publiek-Private samenwerkingen
We zijn trots dat het is gelukt in Noord-Holland en dat de bedrijven de kansen pakken. Wij vinden het mooi om te zien dat de bedrijven hier positief op reageren en bereid zijn zelf te investeren om deze ketens in de regio te realiseren. Dit soort programma’s is wat ons betreft de kracht van publiek private samenwerking waarbij we wetenschappelijke data en innovatie toetsen aan de realiteit, dit openbaar beschikbaar stellen voor de markt en het bedrijfsleven die dit vervolgens doorvertalen naar hun eigen product, dienst of bedrijfsvoering.

Samen impact maken
Zo realiseren wij samen met onze opdrachtgevers impact, niet door alleen te praten, maar vooral door onderzoek openbaar toegankelijk te maken en toe te passen. Het opsporen, selecteren en delen van data op dit gebied blijkt een goed middel om bedrijven te stimuleren hun waardemodel aan te passen. Wij zijn dan ook enorm trots dat het programma dat wij hebben ontwikkeld heeft geleid tot een nominatie voor de Circular Award Public en kijken terug op een succesvol project waarbij er door de ketenpartners, de provincie Noord-Holland en New Economy op een innovatieve manier is samengewerkt om impact te maken met circulaire economie.

Meer lezen over het Houtketens project? Klik hier. Weten wat voor programma New Economy kan ontwikkelen voor jouw keten? Mail of bel met Pepijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven