Inleiding tot Life Cycle Assessments

Wat is een LCA en waarom is het belangrijk?

In een wereld die streeft naar een duurzame toekomst, zoek je mogelijk naar een manier om de impact van je producten te evalueren. Hier spelen Life Cycle Assessments (LCA’s) een essentiële rol. Maar wat is een LCA eigenlijk en hoe kan het jouw organisatie verder helpen?

Wat is het doel van een LCA?

LCA’s vormen een gestandaardiseerde methodologie voor het kwantificeren en evalueren van de milieueffecten van een product, hierdoor kunnen de effecten van producten of diensten gelijkwaardig worden vergeleken. De methodologie is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering en maakt gebruik van gegevensverzameling, modellering en impactbeoordeling om een grondig inzicht te krijgen in de milieu-impact van een product.

Wat zijn de voordelen van een Life Cycle Assessment?

Een LCA uitvoeren biedt diverse voordelen voor organisaties en stakeholders:

1. Betrouwbaarheid en transparantie: Aantoonbaar maken dat er een LCA is uitgevoerd vergroot de betrouwbaarheid van de duurzame claims die gemaakt worden over producten en biedt transparantie aan klanten, investeerders en andere belanghebbenden.
2. Versterkte geloofwaardigheid: Het uitvoeren van een LCA verhoogt het vertrouwen in de milieuclaims die worden gemaakt. Dit kan resulteren in een groeiend consumentenvertrouwen. Jouw klanten weten dat ze bij jou goed zitten, wat een concurrentievoordeel oplevert.
3. Eenduidige vergelijkbaarheid: Dankzij een LCA zijn organisaties geholpen met het nemen van geïnformeerde beslissingen en het vergelijken van de milieu-impact van verschillende producten of processen.

4 stappen van de Life Cycle Assessment methodiek:

1. Doel en scope bepaling: In deze fase wordt het doel van de LCA gedefinieerd en de scope van het onderzoek afgebakend. Vaak worden bepaalde onderdelen door bedrijven namelijk buiten scope gehouden, soms ten onrechte voor eigen gewin. Zo zit soms veel milieu impact van een product of dienst verborgen tijdens het gebruik, denk bijvoorbeeld aan het energieverbruik van elektrische apparaten, of schoonmaak en onderhoudsdiensten gedurende het gebruik. New Economy neemt alle elementen mee, zo komen organisaties niet voor verrassingen te staan. 

2. Levenscyclusinventarisatie (LCI): Hier worden gegevens verzameld over de inputs en outputs van elke fase in de levenscyclus. Dit omvat onder andere energiegebruik, grondstoffenverbruik, emissies naar lucht, water en bodem, en afvalproductie.

3. Impact assessment: In deze fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd om de potentiële milieu-impact te beoordelen. Het omvat het bepalen van de bijdrage aan klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en circulariteit, verontreiniging en andere impact categorieën.

4. Interpretatie: De resultaten van de LCA worden geïnterpreteerd en gerapporteerd, zodat belanghebbenden inzicht krijgen in de milieu-impact en mogelijke verbeterpunten. Daarnaast worden gezamenlijk strategische vervolgstappen verkend: welke nieuwe partners of leveranciers van materialen moeten benaderd worden, hoe verhoudt ons product zich tot andere soortgelijke producten? En waar liggen de grootste kansen op de korte termijn vs. de lange termijn. 

Verschillende soorten LCA’s

Een Life Cycle Assessment is een methode waarbij er van grondstofwinning tot einde leven wordt gekeken naar de impacts van een product. Die methode kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden zoals voor een PEF of een EPD. Allemaal afkortingen waar New Economy zich graag in vastbijt.

Product Environmental Footprint (PEF)

Een PEF maakt deel uit van het “Single Market for Green Products Initiative”, geïnitieerd door de Europese Commissie. Het doel van het initiatief is om het bedrijven gemakkelijker te maken om duurzame producten op de Europese markt te brengen en voor consumenten om ze te herkennen. Een LCA met als uitkomst een PEF kan goed vergeleken worden met bijvoorbeeld andere productcategorieën.

Environmental Product Declaration (EPD) 

Een ‘Environmental Product Declaration’ (EPD) is een document met de milieueffecten van een product. Het opstellen van een EPD is gestandaardiseerd in de ISO 14025. Een EPD informeert formeel over de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA), wat dus betekent dat het gevalideerd is door officiële keuring zoals boven beschreven. Een EPD is een gevalideerd document door een externe LCA deskundige. Het grootste verschil met de PEF is dat een EPD opgebouwd kan zijn uit verschillende scenario’s waardoor verschillende EPD’s lastig met elkaar te vergelijken zijn. Zo kiest de ene producent er voor om alles tot en met de eigen productielocatie mee te nemen (cradle-to-gate) en kiezen andere er voor om de hele levenscyclus mee te nemen (cradle-to-grave), met uiteraard een groot verschil in uitkomsten.

Milieu Kosten Indicator (MKI)

Een meetinstrument dat de milieukosten van een bouwproject of gebouw in kaart brengt.

De MKI houdt rekening met de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus, inclusief materiaalkeuze, bouw, gebruik en sloop. Verschillende type milieu effecten worden tegen elkaar gewogen op basis van milieu-kosten per eenheid. Het resultaat is een Milieuprofiel waarin de totale impact van een bouwwerk (zowel infrastructuur als gebouwde omgeving) in kaart is gebracht. Echter kunnen hierin nog praktische verschillen zijn zoals het aantal m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlakte) of de levensduur van een bouwwerk. Om op deze basis te vergelijken is de MPG ontwikkeld.  

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De MPG is vormgegeven door de bepalingsmethode die hele specifieke regels voorschrijft om de milieueffecten van de materiaalkeuzes van een gebouw in kaart te brengen. Het is een belangrijk instrument om duurzaam bouwen te stimuleren en de milieu-impact van gebouwen te verminderen. De MPG weegt alle milieueffecten en vat ze samen in één getal, uitgedrukt in euro’s per per m2 per jaar. Er is veel (terechte) kritiek op de MPG omdat deze methodiek niet altijd rekening houdt met de effecten op het klimaat op de korte termijn vs. de lange termijn waardoor biobased materialen zoals hout benadeeld kunnen worden in MPG berekeningen. 

Toepassingen en voorbeelden van Life Cycle Assessments

Ontdek de praktische toepassingen van LCA’s in diverse sectoren en leer van inspirerende casestudies en voorbeelden.

Praktische toepassingen van LCA’s in verschillende sectoren

LCA’s worden steeds vaker gebruikt als een waardevol instrument voor het evalueren van de milieu-impact van producten, processen en systemen. Hier zijn enkele praktische toepassingen van LCA’s in verschillende sectoren:

1. Zorg: Door een LCA uit te voeren kunnen we heel goed in kaart brengen welke zorginstelling de beste zorg kan leveren met de minste milieu impacts! 
2. Bouw: Hoe bouwen we het mooiste gebouw met een zo laag mogelijke, of zelfs positieve impact op maatschappij en natuur.
3. Landbouw: Welke praktijken, zoals irrigatie, bemesting, gewasbescherming en veeteelt, ondersteunen een duurzame landbouw? Hoe produceren we voedsel dat óók mag bijdragen aan een gezond ecosysteem?
4. Transport: Een LCA vergelijkt de meest verschillende transportmiddelen waardoor we broeikasgasemissies kunnen verminderen! 

LCA Voorbeeld

Verken het voorbeeld van de LCA’s uitgevoerd door New Economy in de zorg.

70% Co2 reductie in de zorgsector met JOYinCARE Tijdens het nadenken over de toekomst van jouw bedrijfsstrategie, geniet van de toegevoegde waarde van een nulmeting en LCA bij het creëren van positieve veranderingen. 

Wie levert een LCA?

Heb jij vragen over de toepassingen van een levenscyclusanalyse binnen jouw organisatie? Wil je weten wat de voordelen zijn of hoe een LCA ondersteuning kan bieden voor een lange termijn strategie? Neem vandaag contact op met Jonah en stel jouw vragen!

Bold guy with glasses and a beard laughing into the camera
Jonah Link
Senior Impact & Data Analyst

jonah@neweconomy.eco

Jonah is sterk ervaren in het verhelderen van complexe materie, waaronder ingewikkelde toeleveringsketens en sectoren. Hij slaagt erin om deze zaken op een begrijpelijke en duidelijke manier uit te leggen, vertaalt complexe data moeiteloos naar praktische analysemodellen, van schaduwkosten tot kosten-batenanalyses. Met zijn achtergrond in milieuwetenschappen, duurzame bedrijfskunde en innovatie, voorziet hij organisaties, in vrijwel alle sectoren van (land)bouw- tot en met de maakindustrie, van waardevolle inzichten en concrete stappen om de milieu-impact te verminderen en de bedrijfswaarde te verhogen.

Als LCA specialist helpt Jonah organisaties strategisch voor te bereiden op de uitdagingen en kansen op dit gebied. Zijn aanpak biedt praktische handvatten om gericht actie te ondernemen en zo de milieu-impact te verminderen, terwijl tegelijkertijd de toegevoegde waarde voor het bedrijf wordt vergroot.

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven