Duurzame doelen stellen en

Nulmeting voor milieu-impact

Waarom duurzame doelen stellen belangrijk is voor jouw organisatie…

Stel je voor dat een schip de zeeën doorkruist zonder kompas. Het kan wel varen, maar zonder een duidelijke richting zal het nergens aankomen. Zo is het ook met de meeste duurzame ambities van organisaties. Het stellen van doelen fungeert als het kompas dat organisaties leidt naar hun toekomstige bestemming. Het gaat niet alleen om abstracte concepten; het biedt praktische wegen naar blijvende impact. Dit brengt ons bij de cruciale stap van het verminderen van impact na een nulmeting.

Nulmeting: Het Begin van de Duurzaamheidsreis

Wat is een Nulmeting?

Een nulmeting is de grondige analyse van de huidige milieu-impact van een organisatie. Het omvat metingen van b.v. CO2-uitstoot, circulariteit en ecokosten. Dit vormt het vertrekpunt voor een organisatie, en helpt met het vergelijken van duurzaamheidsinspanningen onderweg naar de toekomststrategie. Vergelijk het met het bepalen van je huidige locatie op een kaart voordat je een reis begint. Het is de start om te begrijpen waar je begint en waar je naartoe wilt.

Het Doel van de Nulmeting

De nulmeting dient twee doelen: het biedt inzicht in concrete CO2-besparingen en ondersteunt het uitstippelen van de route naar reductie. Het onthult de huidige voetafdruk van je organisatie, eze inzichten zijn van grote waarde bij het vormgeven van een strategie voor een toekomstbestendig bedrijf dat zowel economisch als ecologisch en sociaal voordeel oplevert.

Uitgebreide Impactanalyse

De nulmeting gaat verder dan alleen CO2-metingen. Het omvat een uitgebreide impactanalyse, waarbij opties als gezondheid, schaarste, toxiciteit en ecokosten in overweging worden genomen. Deze bredere aanpak is essentieel om de volledige milieu-impact van een organisatie te begrijpen en om voorbereid te zijn op veranderende wet- en regelgeving.

Benchmarking

Benchmarking houdt in dat je de prestaties van je organisatie vergelijkt met standaarden en referentiepunten, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) en branche-specifieke normen. Benchmarking biedt inzicht in hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van andere partijen in de branche en waar je organisatie kan verbeteren. Hierdoor is benchmarking een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat je de juiste doelen stelt om zo te meten hoe jij vooruitgang boekt in je duurzaamheidsdoelstellingen.

duurzame Doelen Stellen: De Volgende Stap

Na het inzicht in de huidige situatie met een nulmeting en uitgebreide impactanalyse, worden doelen opgesteld en een duurzaamheidsstrategie uitgewerkt. Lees hier hoe het Greenhouse Gas-protocol dergelijke doelstellingen ondersteunt. 

Verschillende Manieren van Doelen Stellen

Doelen kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Het “Science Based Target-initiatief” is een wetenschappelijk onderbouwde benadering om wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Dit waarborgt wetenschappelijk gefundeerde doelen in lijn met klimaatdoelstellingen.

Doelen in lijn met stakeholder wensen

Grote kans dat de organisatie te maken heeft met een aantal stakeholders. In het stellen van doelen kan het gunstig zijn om de wensen en doelstellingen van stakeholders aan te houden. Dit vergroot de steun, zowel intern als extern, door rekening te houden met de verwachtingen van deze stakeholders.
Voordeel: Kan de kans op steun vergroten vanuit stakeholders.
Nadeel: Het kan zijn dat de doelen van stakeholders niet passen bij het type organisatie, of dat ze niet ambitieus genoeg zijn.

Absolute doelen

Doelen kunnen absoluut zijn, gericht op een bepaald aantal. Bijvoorbeeld 100% reductie van scope 1 of scope 2 emissies. 
Voordeel: Is gemakkelijk lineair te berekenen.
Nadeel: Wanneer de organisatie groeit of krimpt kunnen de absolute doelen erg lastig te realiseren zijn of een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke impact. Absolute doelen zijn ook moeilijk toepasbaar op scope 3 emissies omdat die sterk kunnen fluctueren. 

Emissies per Toegevoegde Waarde

De focus ligt op emissiereductie in verhouding tot de economische output. Het doel is om emissies per euro omzet te verminderen, zelfs bij groei, waardoor duurzaamheid wordt geïntegreerd in kernactiviteiten.
Voordeel: Relatief makkelijke manier om jaarlijkse emissies te monitoren en te delen door je omzet.
Nadeel: Indien prijzen enorm stijgen of dalen, door bijvoorbeeld inflatie, is het jaarlijkse resultaat mogelijk niet geheel representatief. 

Doelen in de sector

De meest inzichtvolle en gerichte manier van doelen stellen is om deze aan te laten sluiten bij de normen en behoeften van de branche waarin de organisatie actief is. Omdat elke sector unieke duurzaamheidsuitdagingen en kansen heeft is het relevant om gebruik te maken van de ‘Sectoral Decarbonisation Approach’. Voor de vervoersbranche is het dan bijvoorbeeld relevant om de uitstoot doelen te baseren op CO2 per vervoerskilometer.
Voordeel: Biedt een gerichte manier van doelen stellen die schaalbaar is.
Nadeel: Als je bedrijf sterk verandert (doordat je bijvoorbeeld nieuwe activiteiten ondernemen) is het doel misschien minder passend.

Ondersteuning bij duurzame doelen stellen binnen jouw organisatie

Het stellen van doelen is dus belangrijk om de juiste koers aan te houden met het schip. Afhankelijk van de specifieke organisatie, sector of situatie is het van belang om de juiste manier van doel te stellen. Dit zal je helpen bij het maken van de beste strategische keuzes.

Zo hielp New Economy Check bij het inzicht verkrijgen in hun milieu-impact. Hierbij was de conclusie dat doelen stellen die aansluiten op de sectorspecifieke context het meest geschikt zou zijn voor de snelgroeiende organisatie. Daarbij is het gedefinieerde reductiedoel: 50% reductie per personenvervoerskm in 2030 op basis van Sectoral Decarbonization Approach. Check kan dit reductiedoel behalen door te focussen op levensduur verlenging van enkele onderdelen. Specifiek de onderdelen die zorgen voor de meeste productie impact. Ook door over te stappen op het gebruik van 100% hernieuwbare energie voor het opladen van de vervoersmiddelen (batterijen).

Doelen stellen is een belangrijke stap nadat je inzicht hebt in waar je staat. Wanneer jij de juiste koers hebt bepaald, helpt New Economy je ook bij het implementeren van de concrete stappen richting jouw doelen. Zodat jij met een goed afgestelde kompas de toekomst tegemoet kan varen. Met de wind in de zeilen kun jij koers houden en strategisch verder groeien. 

Ben jij benieuwd hoe jouw organisatie de meeste impact kan maken? Neem dan nu contact op met Iris via iris@neweconomy.eco

Blond girl smiling
Iris Grobben
Senior Strategisch Adviseur

iris@neweconomy.eco

Iris ondersteunt opdrachtgevers om nieuwe economische modellen te vertalen naar concrete indicatoren en plannen die direct een positieve impact hebben op maatschappij, ecosystemen en economie. Zij is een verbinder en procesbegeleider die goed kan opereren in complexe projecten.

In haar rol als programmamanager CIRCO NL is Iris verantwoordelijk voor de inzet van de circulaire ontwerpmethodiek voor Nederlandse maakbedrijven. Binnen Drawdown Europe draagt zij bij aan de regionale implementatie van klimaatoplossingen.

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven