Circulair hergebruik hout uit de urban mine Noord-Holland

Voor de Provincie Noord-Holland onderzocht New Economy of de woningvraag realiseren met positieve impact mogelijk is. Daarin moeten we goed nadenken welke materialen we waarvoor gebruiken. Een metalen balk is effectief bij complexe constructies en inzetbaar voor technische systemen voor hernieuwbare energieoplossingen. Beton en stenen leveren een stevige basis. Echter, voor het overgrote deel van de (woning)bouw is hout een ideale oplossing. Bouwen met hout maakt het mogelijk in plaats van CO2 uit te stoten CO2-opslag te realiseren. Meer weten over de kansen voor bouwen met hout? Lees hier het uitgebreide artikel. 

De kansen voor hergebruikt hout
De afgelopen jaren hebben we tijdens verschillende projecten geconcludeerd dat de economische kansen voor (her)gebruik van hout enorm zijn. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is er voor een waarde van minimaal 200 miljoen euro gebruikt hout beschikbaar per jaar. Met dit ‘resthout’ zouden we circa 1.200 woningen kunnen realiseren! (Link naar het rapport) (download hier de presentatie).

Circulaire houtketens Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om een circulaire provincie te worden. Circulaire ketens vormen daarin een belangrijk onderdeel van het beleid (link naar het Ontwikkelingsperspectief). In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft New Economy een viertal kansrijke circulaire ketens geïdentificeerd voor houtige biomassa en hout uit bouw en sloop in de provincie. In de rol van ketenregisseur heeft New Economy de ervaring uit voorgaande verkenningen en projecten ingezet om een aantal circulaire houtketens te realiseren in de regio.

Middels interviews met marktpartijen uit de bouw en sloop heeft New Economy de kansen voor hoogwaardig hergebruik van hout in Noord-Holland in kaart gebracht en een openbaar rekenmodel ontwikkeld voor de verschillende businesscases. Tijdens een viertal werksessies met bedrijven uit Noord-Holland zijn deze kansen verder verkend en zijn de rekenmodellen aangescherpt (Link naar het rekenmodel). Gezamenlijk is er gekeken naar de knelpunten en benodigde interventies om tot een circulaire keten te komen die voor alle betrokken partijen rendabel is. Vervolgens zijn er werkafspraken gemaakt om tot een eerste pilot te komen en te onderzoeken hoe de circulaire houtketen er in de praktijk uit zou zien.

Pilotketens: van rekenmodel naar realiteit
In september is er met verschillende marktpartijen gestart met twee pilotketens waarin lokaal en gebruikt hout wordt toegepast in de bouw. Zo zijn er in de circulaire keten ‘van Boom naar Balk’ van bomen uit Amsterdam balken en detailleringen gemaakt in samenwerking met o.a. Stadshout & Bouwmaterialen Nederland. In de keten ‘van Balk naar Balk’ wordt er gewerkt aan het behoud van houten balken uit sloopprojecten. Zo zijn er tijdens de eerste pilot 1200 balken en 7 kilometer gordingen uit een groot sloopproject met o.a. Lagemaat & BMN Bouwmaterialen gedemonteerd en vervolgens opnieuw ingezet in de bouw. Beide pilot ketens lijken in het rekenmodel rendabel te zijn voor de deelnemende bedrijven. Deze innovatieve bedrijven werken samen om ketens te sluiten en van elkaar te leren wat circulair bouwen en demonteren betekent in de praktijk. Zo wordt de circulaire economie van iets ‘dat mogelijk en rendabel is op papier’ omgezet naar kansen die worden gepakt in de realiteit. (Link naar post van een van de deelnemers).

Kansen voor de circulaire bouweconomie
Inmiddels pakken de marktpartijen het zelf op: slopers, een houtzagerij en groothandels van bouwmaterialen werken samen om de houten bouwmaterialen opnieuw hoogwaardig in te zetten. Dit is een belangrijke stap in het ontwikkelen van een meer circulaire bouwsector waarin de positieve impact van bouwen met hout wordt versterkt doordat hout opnieuw wordt ingezet en materiaal wordt bespaard.

New Economy: programmamakers voor de circulaire economie
New Economy creëert samen met bedrijven en (lokale) overheden een nieuw economisch perspectief. Wij zetten ons in om sociale uitdagingen, maatschappelijke ontwikkelingen en trends te transformeren tot kansen voor onze opdrachtgevers en samenleving. Zo bouwen we samen aan New Economy 2030. Meer weten over wat New Economy voor jouw keten kan betekenen? Neem contact op met Pepijn.

Vragen over dit project? Neem vooral contact met ons op!

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven