Introductie New Economy B.V.

Wat doe je als je bedrijf zo’n sterke ontwikkeling doorgemaakt heeft dat de vragen uit de markt een andere aanpak, houding en uitstraling vergen dan het bedrijvennetwerk waar je onderdeel van bent?

In de afgelopen 4 jaar hebben Pepijn Duijvestein en Marieke van der Werf de basis gelegd voor een advies- , programma- en implementatiebureau op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzame businessmodellen. Dr2 New Economy is vanuit een solide positie binnen het bedrijvennetwerk van Dröge & van Drimmelen uitgegroeid tot een bedrijf dat producten en diensten ontwikkelt die bijdragen aan klimaatoplossingen. Het bedrijf heeft een sterke positie in de nieuwe economie met expertise in business strategieën, waardecreatie, CO2-beprijzingsmodellen en implementatie van duurzame oplossingen voor producten en diensten. 

Pionieren in de nieuwe economie
De nieuwe economie vraagt om een pionierende houding en ruimte voor experimenteren en beide organisaties ervaren dat de tijd rijp is dat Dr2 New Economy op eigen benen gaat staan. Met deze stap is ruimte gecreëerd om onafhankelijk te kunnen pionieren, alle mogelijke samenwerkingen aan te gaan en ons als organisatie zelfstandig verder te ontwikkelen. Oprichter en mede-directeur Marieke van der Werf blijft aan als directeur bij Dröge & van Drimmelen en als partner in de holding. 

“Ik ben er trots op dat het bedrijf nu de stap naar zelfstandigheid zet en zal met New Economy samenwerken. Omdat zowel New Economy als Dröge & van Drimmelen dezelfde maatschappelijke waarden nastreven ligt samenwerking voor de hand, zeker bij opdrachten op het snijvlak van duurzaamheid en politieke besluitvorming’, aldus Marieke

Pepijn Duijvestein wordt d.m.v. een management buyout voor 100% eigenaar van New Economy B.V. De vier medewerkers Lilian Hove, Boi de Moel, Iris Grobben en Jonah Link gaan mee in het avontuur. 

‘Wij zijn trots dat we juist in deze tijd de stap tot verzelfstandiging zetten. Het is tijd om samen met ondernemers, organisaties en overheden nieuwe business strategieën te ontwikkelen die een positieve impact maken en klanten veerkrachtiger en duurzamer uit de crisis laten komen’ – Pepijn

Nieuwe kansen
De Spin out ‘New Economy B.V.’ maakt duidelijk onderscheid in te leveren diensten voor (startende) bedrijven en overheden. Daarbij zal de focus komen te liggen op product- en programma ontwikkelingen voor de nieuwe economie.

De verzelfstandiging geeft ook de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe partnerships en verder ontwikkelen van o.a. startpagina-New Economy, Toekomstbestendig bouwen, programma circulaire businessmodellen maakindustrie en de verschillende openbare rekenmodellen, waaronder het geprezen circulaire ketenmodel.  

Alle lopende opdrachten waar de expertise van Dröge & van Drimmelen en New Economy B.V. nu gebundeld wordt ingezet, blijven ongewijzigd. Het is een voortzetting van de prettige samenwerking in het versnellen van de transitie naar een nieuwe economie! 

Zet nu de eerste stap

      nl_NLDutch
      Scroll naar boven