MKBA voor bedrijven

Vergroot de kans op goedkeuring voor jouw project door inzicht te krijgen in de positieve maatschappelijke baten die dit oplevert.


Weloverwogen beslissingen nemen, risico’s beheersen, rendement van investeringen optimaliseren en voldoen aan maatschappelijke verwachtingen.

Open de dialoog en vergroot transparantie voor een betere acceptatie en steun voor het project vanuit de samenleving. Onze nauwkeurige en transparante aanpak stelt bedrijven in staat om de concrete bijdrage aan de samenleving te meten en te verbeteren.

Maatschappelijk betrokken

Een MKBA biedt bedrijven inzicht in de totale kosten en baten van een project. Dit omvat niet alleen financiële aspecten, maar ook sociale en milieukosten en -baten. Met deze informatie kan de bedrijfsvoering geoptimaliseerd worden en het stelt in staat strategische beslissingen te nemen.

Wanneer is een MKBA van belang

Een MKBA is van belang wanneer je de maatschappelijke kosten en baten van verschillende project alternatieven met elkaar wil vergelijken.

De route

De route

1

Kick-off

Nul- en project alternatief, inventarisatie van; materiaal maatregelen, activiteiten zoals omschreven in het plan, kwaliteitsverandering en baten analyse.

2

Onderzoek

Identificatie van het nul alternatief en project alternatief.

3

Maatschappelijke waarde

Het waarderen van de verschillende baten zoals uitvoering van maatregelen, activiteiten en kwaliteitsverandering.

4

Advies

Afweging tussen projectalternatieven en strategische vervolgstappen bepalen.

Sustainable impact

Maatschappelijk betrokken, verken hoe New Economy andere organisaties heeft geholpen.

Regenerative farm photographed from above

De Kleine Aarde

Inzicht gegeven voor verschillende doelgroepen wat kansrijk is van een regeneratief landbouwmodel. Ondersteuning in visie van Herenboeren vertaald naar maatschappelijke waardes.

Urban Neighbourhood Vegetable Garden

Buurttransform

New Economy hielp buurttransform met een MKBA en MIA om transformatie kansen te kwantificeren op wijk niveau voor. Dit brengt koppelkansen inzichtelijk voor gebiedsontwikkeling.

Resultaat

Praktische ondersteuning die aansluit bij de behoeftes van jouw organisatie. Inzichten om economisch voordeel te behalen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan het ecosysteem.

 • Inzicht huidige CO2-impact van de gehele bedrijfsvoering
 • Concrete nieuwe kansen CO2 reductie
 • Handvatten strategiebepaling

Verder dan

Enkel CO2-impact?

Vul deze nulmeting aan met een impactanalyse op gezondheid, schaarste, toxiciteit en ecokosten en wees zodoende voorbereid op actuele wet- en regelgeving.

 • Analyse impact ecosystemen, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, land- en watergebruik, sociaal
 • Analyse kritische/conflict/schaarste materialen
 • Verkenning ecokosten
 • Benchmarking: SDG’s, B-Corps, bouwstandaarden (MKI/MPG/EPD)

Relevante diensten

icon illustrating co2 footprint

Baseline Footprint

Krijg inzicht in de milieueffecten van jouw producten en diensten door een LCA.

icon illustrating compliance

Baseline Compliance

Krijg inzicht in de CO2 uitstoot, circulairiteit en ecokosten van jouw organisatie.

icon illustrating person achieving goal on the top of a hill

Strategy and Actionplan

Zet de eerste stap richting een duurzame bedrijfvoering met een heldere actie agenda.

Take the first step

   en_GBEnglish
   Scroll to Top